Select Page

โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อสานฝันแด่ผู้ยากไร้

เราอยากจะสร้างอาคารที่เป็นที่สร้างสรรค์อนาคตเพื่อทุกคนทั้งเด็กผู้ใหญ่หรือผู้พิการทางร่างกาย เพื่อเป็นสถานที่ที่พวกเขาจะเข้ามาขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวลาและเป็นสถานที่ ที่จะให้การศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆให้แก่กลุ่มสตรีในชนบทที่ขาดทักษะในการประกอบอาชีพ,เป็นที่พักพิงที่ปลอดภัยเพื่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวการที่ชุมชนไม่เข้มแข็งมีผลต่อการดำรงชีวิตของเด็กชายขอบทางสังคมและครอบครัวรวมทั้งผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบด้านสวัสดิการทางสังคม นี่เป็นการสร้างสิ่งที่แตกต่าง หากแต่เรายังคงต้องการท่านเพื่อช่วยเหลือ


ภาพใหญ่199 วัน สู่การเปลี่ยนแปลง


 เราหางบประมาณมาได้ 9,001,160 บาท จาก ทั้งหมด 9,001,160 บาท

  • 100%

เราวางแผนที่จะสร้างพื้นที่ชุมชน 7,000 ตารางฟุตที่จะทำหน้าที่เป็นกระบวนการที่จะช่วยเหลือให้ชุมชนกว่า 14,000คน ให้ทุเลาจากปัญหาความยากจนและการถูกกดขี่ทางสังคม เราต้องการความช่วยเหลือของท่านในการดำเนินการตามแผนงานของเราใน 199 วันถัดไป

นี่คือแผนงาน: แสดงพื้นที่ตัวอย่างเบื้องต้น พื้นที่จะถูกสร้างเป็น 3 ส่วน คือ

1)อาคาร3 ห้องสำหรับการดูแลฟื้นฟู

2) หอประชุมสำหรับการฝึกอบรมและการริเริ่มการมีส่วนร่วม

3) อัฒจันทร์กลางแจ้งและห้องครัว

เราหางบประมาณมาได้ 9,001,160 บาท จาก ทั้งหมด 9,001,160 บาท

  • 100%

เงินทุกบาทที่ท่านบริจาคจะถูกใช้อย่างถูกต้องในการช่วยเหลือผู้หญิงที่ต้องการความช่วยเหลือ

 

เราต้องการท่านเป็นกระบอกเสียง

ไม่ใช่แค่การบริจาคเท่านั้นเรายังต้องการให้ท่านบอกเรื่องราวสำคัญของ 199 วันสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะมอบให้คนยากไร้และผู้ที่ได้ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงที่มีความเสี่ยงในสังคม การแบ่งปันเรื่องราวสำคัญนี้เท่ากับว่าท่านมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ช่วยเราในการฟื้นฟูชีวิตของพวกเขา

คลิก!

นี่คือวิธีที่ท่านสามารถช่วยได้

การแพร่กระจายเกี่ยวกับ 199 วัน สู่การเปลี่ยนแปลงบน Facebook หรือ Twitterติดตามมูลนิธิเรดิออนอินเตอร์เนชั่นแนลบน Facebook และ Twitter เพื่อทราบเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของ 199 วัน สู่การเปลี่ยนแปลง

ร่วมเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยกัน

199 วัน สู่การเปลี่ยนแปลงเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยเหลือผู้หญิงชายขอบนับพันคนออกจากวงจรของความขัดสนและความรุนแรงความร่วมมือสามารถช่วยให้ผู้หญิงที่ประสบปัญหาอย่างเช่นหมี่มีความหวังในวันพรุ่งนี้

 

มูลนิธิเรดิออนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาประตูช้างเผือก ชื่อบัญชี : มูลนิธิเรดิออนอินเตอร์เนชั่นแนล
เลขที่บัญชี : 390-4-5515-7

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This