องค์กรการกุศลบริจาคเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้ชุมชนชาวม้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ | ประชาไท