Registration

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วน
Please complete the Event Registration form below.

รายละเอียดแพคเกจ

Event Packages

การชำระเงิน: Payment

นอกเหนือจากแพคเกจปกติ เราดำเนินการในรูปแบบ “บริจาค-ตาม-ต้องการ” เพื่อช่วยให้เรามีจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมนี้และเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้มีส่วนร่วมมากขึ้น

นอกจากนี้หากคุณยินดีที่จะเป็นผู้ให้มากขึ้น (ซึ่งเรายินดีอย่างยิ่ง!) และเรายินดีที่คุณได้เป็นส่วนหนึ่งของงานเปิดตัวของเรา

รายได้ทั้งหมดจะเข้ากองทุนของมูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล

Over normal packages, we are going by a “pay-what-you-want” model. To help us defray the costs of running this event, and enable more to take part.

You are also welcome to give more if you wish (we’ll be glad to accept!). But we are also happy to waive part of this amount, or absorb it entirely so that you can be part of our inaugural event.

All proceeds will go towards the Radion General Fund.

INfo

ความคาดหวัง: What To Expect

เมื่อคุณสมัครใช้งานแล้วนี่คือสิ่งที่ต้องทำต่อไป
Now that you have signed up, here’s what to do next.

เริ่มทำกิจกรรมเลย: Start Running!

คุณสามารถเริ่มวิ่งได้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

สำเร็จตามระยะทางที่เลือกไว้ได้ตลอดเวลาภายในระยะเวลาของกิจกรรม สะสมครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้

You may begin running from 9th September 2021 onwards.

Complete anytime within the race period in a single or multiple accumulative activity.

ติดตามและบันทึกการวิ่งของคุณ: Track and Log Your Run

สามารถใช้แอปพลิเคชันออกกำลังกาย, เครื่องนับก้าว, อุปกรณ์ออกกำลังกาย, สมาร์ทวอทช์ และลู่วิ่งในร่มได้

เราจะบันทึกกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่าง
วันที่ 9 กันยายน 2021 ถึง 12 ธันวาคม 2021

Any running apps, pedometers, fitness devices, smartwatches and indoor treadmills can be used.

We will accept activities recorded between 0000hrs 9th September 2021 to 2359hrs 12th December 2021. 

ส่งผลบันทึกกิจกรรม: Submit Activity Details

ส่งภาพหน้าจอของแอพออกกำลังกายของคุณ หรือรูปภาพของแดชบอร์ดบนลู่วิ่งที่แสดงรายละเอียดต่อไปนี้:

  1. วันที่ของกิจกรรมของคุณ (ไม่บังคับสำหรับลู่วิ่ง)
  2. ระยะเวลาของกิจกรรมของคุณ
  3. ระยะทางรวมที่นาฬิกาสำหรับกิจกรรมของคุณ (กม.)

Submit a screenshot of your tracking app or a photo of the treadmill dashboard showing the following details:

  1. Date of your activity (Optional for treadmill)
  2. Duration Timing of your activity
  3. Total Distance clocked for your activity. (KM)

info

สิ่งที่คุณจะได้รับ: What You Get

หมายเลขประจำตัวและประกาศนียบัตร E-Bib & Race Certificate

เมื่อลงทะเบียนสำเร็จคุณจะได้รับหมายเลข
E-Bib เพื่อเริ่มการวิ่งของคุณ และจะได้รับ
E-Certificate ทางอีเมลเมื่อคุณสำเร็จระยะทางที่เลือกไว้ หลังจากจบกิจกรรม

Upon successful registration, you will receive an E-Bib to begin your race. A race E-Certificate will be emailed to you upon completion of your race.

ของรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ Physical Entitlements

เมื่อคุณสำเร็จตามระยะทางที่คุณเลือกไว้แล้วของรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ (ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจที่เลือก) จะถูกส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

Once you have completed your race distance, the physical event entitlements (depending on the package selected) will be mailed to your address.

การออกกำลังกายที่ยอดเยี่ยม A Great Workout

มอบพลังให้กับตัวเองด้วยการได้รับสุขภาพดีและใช้ชีวิตอย่างมีสติ เต็มไปด้วยจุดมุ่งหมายและความกระตือรือร้น

Empower yourself by staying healthy and living a conscious life filled with purpose and passion. 

#สู้ต่อไป

Campaign Page | Participant Guide | Activity Uploader

FOLLOW US

SUPPORT

Thailand Participants:

keep.going.th@radion-international.org