#สู้ต่อไป

Participant Guide

สิ่งที่ต้องทำระหว่างกิจกรรม : What to do during

ก่อนเริ่มกิจกรรม:Pre-Campaign | ระหว่างกิจกรรม:During Campaign | หลังกิจกรรม:Post-Campaign 

 

(from now until event sign-up)

ก่อนเริ่มกิจกรรม

Pre-Campaign

สมัครร่วมกิจกรรม : Register

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม #สู้ต่อไป ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมก่อน
To get you started with #KeepGoing, we will require some information from you.

ถ้าท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม กรุณาลงทะเบียนผ่านลิ๊งค์นี้ค่ะ
If you haven’t already done so, please proceed to register through this link:

คลิ๊กที่นี่:ClickHere

ชำระเงิน : Pay

เมื่อท่านเลือกแพคเกจ LITE, FINISHER หรือถ้าท่านต้องการบริจาคตามที่ท่านต้องการ หลังจากสมัครเสร็จสิ้นแล้ว กรุณาชำระเงินค่าธรรมเนียมตามที่ระบบแนะนำท่าน
This applies to Lite and Finisher participants. After registering, please proceed to make payment.

การลงทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์(สำหรับแพคเกจ LITE และ FINISHER) เมื่อเราได้รับการยืนยันการชำระเงินของท่าน
Your campaign will begin once we’ve received your registration and payment. 

(Between 25th October to 25th December 2020)

ระหว่างกิจกรรม

During the Campaign

พร้อมจะวิ่งแล้วหรือยัง? นี่คือสิ่งที่ต้องทำ
Ready to run? Here’s what to do:

โพสและTag เพื่อน 3 คน : Post & Tag 3 Friends

เพื่อช่วยเราประชาสัมพันธ์กิจกรรม #สู้ต่อไป ไปยังผู้คนให้มาร่วมกิจกรรมและเข้าถึงได้มากขึ้น และเป้าหมายของเรา 113,880 กม. เหตุนี้เราจึงต้องการความช่วยเหลือของท่าน
To help us spread the message of #KeepGoing and to reach the campaign goal of 113,880km, we need you to help us get as many participants as you can.

บน Facebook หรือ Instagram,
On Facebook or Instagram,

  1. เขียนโพสของท่านพร้อมใส่ Hashtags “#สู้ต่อไป” และ “#Radion” Write a post with the hashtags “#สู้ต่อไป” & “#Radion
  2. อัพโหลดรูปภาพ หรือ รูปภาพเซลฟี่
    Upload a photo/selfie.
  3. แท็กเพื่อน 3 คน เพื่อเชิญชวนหรือท้าทายเขา ให้สมัครร่วมกิจกรรมกับคุณ
    Tag 3 friends to nominate them to register for this campaign.


Here are some suggested text to reference from and the type of shots you may take. (Click on images to view)

การสะสมระยะทาง : Track Your Activity

สามารถสะสมระยะทางได้จากแอปพลิเคชั่นการออกกำลังกายต่าง ๆ, เครื่องนับก้าว, อุปกรณ์ออกกำลังกาย, นาฬิกา smartwatches,
หรือลู่วิ่ง
Any fitness apps, pedometers, fitness devices, smartwatches and indoor treadmills can be used.

นี่คือรายชื่อแอปพลิเคชั่นที่เราแนะนำ
Here is a list of suggested apps:

เรารวบรวมระยะทางเป็นกิโลเมตร โดยเริ่มเก็บสะสมตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2020 ถึง 25 ธันวาคม 2020 เวลา 23.59 น.
We will accept distances (in km) recorded between 0000hrs 25th October 2020 to 2359hrs 25th December 2020. 

ติดตาม และ ส่งผลกิจกรรม : Log & Submit Your Distance

ส่งผลกิจกรรมและอัพโหลดรูปภาพได้ ที่นี่
Upload your activity distance through this link.

กรุณากรอก ชื่อ, หมายเลขการวิ่ง(E-bib Number), ระยะทาง(กม.) และ รูปภาพ Screenshot
We will require your Name, Bib Number, Distance (KM) and Activity Screenshot.

ส่งรูปภาพ Screenshot จากแอปพลิเคชั่น หรือเจากเครื่องออกกำลังกาย ที่แสดงข้อมูลดังต่อไปนี้:
1. วันที่ ที่ทำกิจกรรม(เป็นตัวเลือกสำหรับลู่วิ่ง)
2. ระยะเวลาของกิจกรรม
3. ระยะทางรวมทั้งหมดในการทำกิจกรรม(กิโลเมตร)
Submit a screenshot of your tracking app or a photo of your fitness tracker or treadmill dashboard showing the following details:

  1. Date of your activity (Optional for treadmill)
  2. Duration Timing of your activity
  3. Total Distance clocked for your activity. (KM)

คำแนะนำ: เพิ่มหน้าส่งผลกิจกรรมไว้หน้าแรกในโทรศัพท์ของท่าน Pro-Tip: Add Distance Tracking page as a shortcut in your home screen

(After 25th December 2020)

หลังกิจกรรม

Post-Campaign

ส่งผลกิจกรรมที่ค้างอยู่ : Submit Remaining Activities

อัพโหลดรูปภาพ*ที่ท่านยังไม่ได้ส่งให้เราภายในวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2020 เวลา 23.59 น. เราขออนุญาตปฏิเสธการส่งข้อมูลหลังเวลาดังกล่าว
Upload any remaining activity distance* to us latest by 11:59pm Sunday, 27th December 2020. We will not accept further submissions beyond this date.

* เฉพาะภาพที่เกิดในช่วงเวลาของกิจกรรม 25 ตุลาคม – 25 ธันวาคม 2020 เท่านั้น
(recorded during campaign period 25 Oct – 25 Dec 2020).

รับของรางวัลเมื่อทำภารกิจเสร็จสิ้น Receive Event Entitlement

ผู้สมัครที่เลือกแพคเกจ LITE หรือ FINISHER ที่ทำการชำระเงิน และส่งหลักฐานการชำระเงินแล้ว เมื่อสำเร็จกิจกรรมตามระยะทางที่เลือกไว้(10กม./21กม./42กม.) จะได้รับของรางวัลตามแพคเกจที่เลือก
Participants who have selected one of the paid packages (LITE / FINISHER), and completed the event (by running 10/21/42km) can expect to receive the event entitlement.

เมื่อท่านสำเร็จตามระยะทางที่ท่านได้เลือกไว้ เราจะจัดส่งของรางวัลข้างต้นให้กับท่าน ตามที่อยู่ที่ท่านได้ให้ไว้ในขั้นตอนของการลงทะเบียน
Once you have completed your race distance, we will ship the physical event entitlement to your address.  

info

คำถามที่พบบ่อย : FAQ

|

ฉันจะเริ่มวิ่งได้เมื่อไหร่?

ท่านสามารถเริ่มทำกิจกรรมสะสมระยะทางได้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2020 หรือตั้งแต่วันที่ท่านได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

|

ฉันต้องสะสมระยะทางและสำเร็จกิจกรรมในครั้งเดียวไหม?

ไม่จำเป็นต้องสำเร็จในครั้งเดียว ยกเว้นถ้าคุณต้องการแบบนั้น 😉

คุณสามารถสำเร็จการสะสมระยะทางของคุณได้ตลอดระยะเวลาของกิจกรรม ในการสะสมครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้

|

ฉันต้องแท็กเพื่อนของฉัน 3 คนทุกครั้งที่ฉันวิ่ง หรือแค่ครั้งเดียว?

เพื่อช่วยเราประชาสัมพันธ์และส่งต่อโครงการ #สู้ต่อไป ให้กับผู้คนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เรา หนุนใจท่าน ให้แท็กเพื่อนของท่าน 3 คน ให้สมัครเข้าร่วมโครงการ ในทุกครั้งที่ท่านวิ่ง 🙂

|

ฉันลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมระยะทาง 21 กม. ฉันสามารถทำระยะทางมากกว่านั้นได้ไหม?

สามารถทำได้ ไม่ว่าคุณจะสมัครในระยะทาง 10 กม. 21 กม. หรือ 42 กม. คุณสามารถสะสมระยะทางมากกว่านั้นได้ตามที่คุณต้องการ นั่นเป็นการช่วยเหลือเราให้เข้าใกล้เป้าหมาย 113,880 กม. ของเราได้เร็วขึ้น!

|

ฉันจะอัพโหลดรูปภาพระยะทางของฉันได้อย่างไร?

เราขอความกรุณาจากคุณ เพื่อช่วยกรอกข้อมูลและส่งให้เรา เพื่อที่เราจะสามารถนำระยะทางของคุณมารวบรวมเพื่อให้ถึงเป้าหมาย 113,880 กม. ที่เราตั้งไว้ โดยคุณสามารถทำได้ง่าย ๆ ผ่าน Link นี้

Keepgoing Thailand Tracking

|

ฉันเริ่มวิ่งก่อนเที่ยงคืนของวันที่ 25 ธันวาคม ฉันสามารถสะสมระยะทางได้ไหม?

ได้ เราจะบันทึกระยะทางที่เกิดขึ้น ในช่วงระยะเวลาของกิจกรรมคือ 25 ตุลาคม - 25 ธันวาคม

|

ฉันต้องการร่วมกิจกรรมนี้ โดยการสมัครแพคเกจใดแพคเกจหนึ่ง แต่ฉันสามารถเลือกไม่ต้องการรับของรางวัลได้ไหม?

สามารถทำได้ โดยการเลือกแพคเกจใดแพคเกจหนึ่ง(LITE, FINISHER) และใส่ข้อความ - "ไม่ต้องการรับของรางวัล" ในช่องที่อยู่ในการจัดส่ง ในขั้นตอนของการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

|


ฉันไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม #สู้ต่อไป ได้ ฉันสามารถสนับสนุนแคมเปญนี้ผ่านการถวายหรือบริจาคเงินแทนได้หรือไม่?

ท่านสามารถถวายหรือบริจาคได้ที่

บัญชีธนาคาร: กรุงเทพ
ชื่อบัญชี: มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี: 390-445157-6

|

เงินสนับสนุนจากกิจกรรมนี้ทั้งหมด เพื่อทำกิจกรรมใดต่อไป?

ทุกการชำระเงินทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจากแพคเกจ LITE หรือ FINISHER จะเข้าสู่กองทุนของมูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อช่วยเหลือเด็ก, ผู้สูงอายุ, การพัฒนาสังคม และการช่วยเหลือภัยพิบัติของมูลนิธิต่อไป