โครงการหลัก

ชุมชน

1. โครงการพัฒนาชุมชน 

สร้างครอบครัวที่ปลอดภัย ฟื้นฟูชุมชน 

การพัฒนาชุมชนเป็นมากกว่าแค่การศึกษาและการฝึกอบรมทักษะ เราสร้างมิตรภาพและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว และชุมชน
โครงการพัฒนาชุมชนของ RADION เริ่มต้นขึ้นในปี 2010 เราได้เห็นว่า 80% ของผู้ใช้สารเสพติด เป็นเด็กและเยาวชนที่มีพื้นฐานมาจากครอบครัวแตกแยก หรืออยู่ในครอบครัวที่มีปัญหา
จึงตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในการวางรากฐานชุมชนให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยชีวิตคนที่ยั่งยืน

จากนั้นเราได้ลงทุนในการเสริมสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคม เพิ่มอาสาสมัครในชุมชน และให้ความรู้ สร้างความตระหนักมากขึ้นเกี่ยวกับปัญหาการใช้สารเสพติด ความรุนแรงในครอบครัว และกลุ่มสนับสนุนสำหรับผู้ประสบปัญหาครอบครัว

 

 

 

2. โครงการสงเคราะห์คนชราที่ยากไร้ 

การให้เกียรติผู้สูงอายุที่ถูกลืม 

มุ่งเน้นสนับสนุนการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนพบปะพูดคุยกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายและครอบครัวที่ขาดแคลน เราได้ให้การช่วยเหลือทางด้านอาหาร การแพทย์ รวมถึงทางด้านจิตใจ เพื่อช่วยรักษาเยียวยาในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต

ผู้สูงอายุในโครงการ ได้รับการดูแลเยี่ยมเยียนทุกสัปดาห์ ซึ่งเป็นการดูแลทั้งสุขภาพร่างกาย มีการวัดความดัน และวัดระดับออกซิเจนในเลือดทุกครั้งเพื่อเฝ้าระวังภาวะร่างกาย อีกทั้งยังรวมถึงด้านสภาวะจิตใจมีการพูดหนุนใจ
การให้กำลังใจคลายเหงา คลายความกังวล พร้อมอธิษฐานเผื่อ เพื่อให้ผู้สูงอายุเหล่านี้เกิดความอบอุ่นใจ ไม่รู้สึกหว้าเหว่และโดดเดี่ยว พร้อมมอบของฝากที่เป็นอาหารแห้งและข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของพวกเขา

 

 

3. ศูนย์ให้คำปรึกษา Radion Hope Center

ช่วยเหลือสุขจภาพจิตแก่เด็กและครอบครัวที่ถูกทำร้าย 

เปิดพื้นที่ให้แก่เด็กเยาวชน สตรี และประชาชนทั่วไป ให้ได้เข้ารับการดูแลสุขภาพจิตจากนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญ อันเกิดจากการรับผลกระทบความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจ 
โครงการนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อลดจำนวนอัตราการฆ่าตัวตาย ผู้ประสบโรคซึมเศร้า วิตกกังวล และสามารถฟื้นคืนพลังให้กลับไปอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

^

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ ผลักดัน พัฒนา คุณภาพชีวิตของทุกคนที่เปราะบางและขาดโอกาส

เพราะ "ทุกชีวิต สำคัญ"