ช่วยเหลือภัยพิบัติ

ช่วยเหลือวิกฤติน้ำท่วมหนัก อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

• ตุลาคม 2565 ชุมชนสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับผลกระทบน้ำท่วมจากสภาพอากาศที่มีฝนตกหนัก ทำให้แม่น้ำปิงไหลทะลักล้นริมฝั่งเข้าท่วมพื้นที่ทั้งหมด 5 หมู่บ้าน พื้นที่ 4.50 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดมากกว่า 300 หลังคาเรือน รวมประชากรที่ได้รับความเสียหายกว่า 1,200 คน

• เมื่อลงพื้นที่พบว่า มีผู้สูงอายุและเด็กจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในชุมชน บางหลังอยู่เพียงลำพังไม่สามารถออกมารับอาหารที่ทางหมู่บ้านจัดสรรไว้ให้ และปริมาณน้ำอยู่ในระดับหัวเข่าไปจนถึงท่วมศรีษะ และบางจุดโดยเฉพาะชาวบ้านที่ติดริมแม่น้ำปิง
กระแสน้ำมีลักษณะน้ำที่ไหลเชี่ยวแรงและอันตราย การช่วยเหลือตามบ้านจึงเป็นไปค่อนข้างลำบาก และการระบายน้ำออกจากพื้นที่เป็นไปค่อนข้างช้า เนื่องจากพยากรณ์อากาศยังคาดคะเนว่าจะมีเมฆฝนตกจนถึงกลางเดือนตุลาคม มูลนิธิจึงได้จัดสรรปัจจัยพื้นฐานเพื่อช่วยให้ความเหลือแก่ชุมชน

• เครื่องอุปโภคบริโภคกว่า 1,000 ชุดที่เด็กในโครงการไร้ที่พึ่ง และพนักงานออกไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งให้กำลังใจให้สามารถผ่านช่วงวิกฤติที่เลวร้ายนี้ไปได้ เราทำงานร่วมกับผู้นำชุมชนทั้ง 5 หมู่บ้าน เพื่อการทำงานร่วมกันในครั้งนี้

• หลังจากระดับน้ำลดลงจนอยู่สภาวะปกติ เรามอบอาหารแห้งหลังภัยพิบัติสิ้นสุดลง พร้อมเครื่องนุ่งห่ม เพื่อให้ชุมชนสามารถพลิกฟื้นสภาพความเป็นอยู่ให้เริ่มต้นใหม่ได้

 

ช่วยเหลือสถานการณ์โควิด 19

•  ตลอดช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เราได้รับโอกาสในการดูแลช่วยเหลือผู้คนในชุมชน ถึงความต้องการเร่งด่วน และการรักษาชีวิตของพวกเขา

•  เราได้ช่วยเหลือผู้คนในชุมชนเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยการเปลี่ยนห้องประชุมของเรา เป็นศูนย์กักกันเพื่อให้กลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ตามคำขอของหน่วยงานจากภาครัฐ

•  โดยห้องประชุมของเรามีอุปกรณ์จ่ายไฟฉุกเฉิน น้ำดื่มสะอาด สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัย และเครื่องผลิตออกซิเจนสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ในกรณีฉุกเฉิน

•  นอกเหนือจากนี้เรายังเข้าถึงชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ ทั้งผู้พิการ คนชราที่ยากไร้ และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะโควิด-19 ด้วยการลงพื้นที่แจกจ่ายของใช้ที่จำเป็น อาหารแห้งและน้ำดื่มสำหรับบริโภค เพื่อส่งต่อความหวัง เป็นแรงกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก

ติดต่อเรา

ทีมงานของเราจะติดต่อกลับหาคุณ หากคุณต้องการความช่วยเหลือ สอบถามเพิ่มเติม ทีมงานของเราจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด
ช่วยเหลือภัยพิบัติ
^

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ ผลักดัน พัฒนา คุณภาพชีวิตของทุกคนที่เปราะบางและขาดโอกาส

เพราะ "ทุกชีวิต สำคัญ"