สมัครงาน

JOIN US

ร่วมงานกับเรา
มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นองค์กรคริสเตียนเพื่อสาธารณกุศล ตอนนี้เรากำลังขยายพันธกิจของเรา เราจึงมองหาบุคคลที่สนใจทำงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส งานด้านพัฒนาสังคม และงานประกาศข่าวประเสริฐ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานร่วมกับเรา

ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบสมัคร

เรากำลังมองหา

Partnerships & Donor Relations Lead/Head

จำนวน 1 อัตรา

Social Media Specialist/Lead

จำนวน 1 อัตรา

Accounts & Financial Lead

จำนวน 1 อัตรา

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

จำนวน 1 อัตรา

ผู้จัดการสาขา ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

จำนวน 1 อัตรา

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

จำนวน 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่เด็กและเยาวชน (พี่เลี้ยงเด็ก) ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมแนบ RESUME อย่างละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา สิ่งที่อยากให้เขียนใน RESUME

– คุณนับถือศาสนาอะไร?
– เงินเดือนล่าสุดที่คุณได้รับ?
– คุณพร้อมเริ่มงานได้เมื่อไหร่?
สามารถส่งเอกสารการสมัครงานผ่าน 2 ช่องทาง
1. ส่งใบสมัครและ Resume เป็น digital file ทาง E-mail : hr@radion-international.org
2. ทางไปรษณีย์ : ที่อยู่สำนักงานใหญ่ มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล
30 หมู่ 4 ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 063-6255173
เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00 – 17:00 น.
^

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ ผลักดัน พัฒนา คุณภาพชีวิตของทุกคนที่เปราะบางและขาดโอกาส

เพราะ "ทุกชีวิต สำคัญ"