กิจกรรม/ข่าวสาร

6
10
2022

วิกฤติน้ำท่วมหนัก! บ้านเด็กเรดิออนและชุมชนสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

2 ตุลาคม 2565 ชุมชนสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับผลกระทบน้ำท่วมจากสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักมาหลายวัน ทำให้แม่น้ำปิงไหลทะลักล้นริมฝั่งเข้าท่วมพื้นที่ทั้งหมด 5 หมู่บ้านพื้นที่ 4.50 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดมากกว่า 300 หลังคาเรือน รวมประชากรที่ได้รับความเสียหายกว่า 1,200 คนรวมถึงสถานสงเคราะห์มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล

ภาวะวิกฤติสิ่งสำคัญคือการเข้าถึงผู้คนที่ได้รับความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือบ้านบางหลังระดับน้ำขึ้นสูงในระดับไหล่ และบางหลังยังมีผู้สุงอายุที่อาศัยอยู่ตัวคนเดียวไม่สามารถที่จะออกมาจากตัวบ้านได้

ดังนั้นเจ้าหน้าที่มูลนิธิเรดิออนฯ ร่วมกับเด็กในสถานสงเคราะห์มูลนิธิเรดิออนฯ ได้ร่วมกันจัดเตรียมชุดของใช้ ข้าวสาร อาหารแห้ง จำนวน 85 ชุด และเส้นบะหมี่ จำนวน 643 ชุด และได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือแจกจ่ายของใช้และอาหารแห้งให้แก่ชาวบ้านในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน
ในวันที่ 4-6 ตุลาคม 2565 ครอบคลุม 3 หมู่บ้านในชุมชนตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

แกลอรี่

^

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ ผลักดัน พัฒนา คุณภาพชีวิตของทุกคนที่เปราะบางและขาดโอกาส

เพราะ "ทุกชีวิต สำคัญ"