กิจกรรม/ข่าวสาร

8
08
2022

พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ RADION HOPE CENTER ที่มูลนิธิเรดิออนฯ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อดูแลบำบัดผู้ที่ได้รับปัญหาทางสังคม และครอบครัว เมี่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอหางดง เป็นประธานในการเปิดอาคารอเนกประสงค์ Radion Hope Center

นายยูจิน วี ประธานมูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า “Radion Hope Center เป็นศูนย์บริการครอบครัวและดูแลผู้ได้รับบาดแผลภายในแบบครบวงจรแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์นี้ให้บริการทั้งเด็กที่ตกเป็นเหยื่อและครอบครัว เพื่อนำไปสู่การบำบัดฟื้นฟู ทั้งนี้ ความต้องการด้านการรักษาสุขภาพจิตที่เพิ่มขึ้นทั่วประเทศไทย อาคารแห่งความหวังนี้ จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับและมอบความช่วยเหลือแก่องค์กรในประเทศไทย ทั้งองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ตลอดจนหน่วยงานของภาครัฐ”

แกลอรี่

^

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ ผลักดัน พัฒนา คุณภาพชีวิตของทุกคนที่เปราะบางและขาดโอกาส

เพราะ "ทุกชีวิต สำคัญ"